Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o.Komora daňových poradců ČR

Audit

V několika minulých desetiletích vyzrálo účetnictví i audit a obě disciplíny se staly složitými profesionálními aktivitami. Složitými proto, že také podnikatelské operace se stávají stále složitějšími a promyšlenějšími. Mimo tradičních auditorských služeb se tak postupně zvyšuje poptávka po širším rozsahu ověřování a komplexnějších poradenských službách pro podniky.

Zodpovědně prováděný audit poskytuje současným i potenciálním vlastníkům , vedení společnosti , bankám a dalším institucím důležité informace , které potřebují pro své rozhodování.

Naši spolupracovníci - auditoři a jejich asistenti - pracují podle závazné metodiky zpracované a průběžně aktualizované vedením auditorského oddělení v souladu s auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů ČR. Zvláštní pozornost věnují identifikaci rizikových oblastí a studiu kontrolních systémů. To vše s cílem dosáhnout u každé převzaté zakázky maximální míry ujištění o správnosti vydaného auditorského výroku a dosáhnout vysoké efektivity,která umožní věnovat více času ekonomické podstatě ověřovaných skutečností.

Jejich komplexní služby poskytují přidanou hodnotu - pomáhají identifikovat rizika a zároveň objevovat skryté rezervy. Obvykle stojí na počátku další spolupráce v jiných oblastech. .

Ve spolupráci s jejich zahraničními partnery jsou schopni ověřovat finanční závěry podle českých, ale i mezinárodních a některých zahraničních standardů.


Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o., U Luhu 320/38, Brno