Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o.Komora daňových poradců ČR

Daňové poradenství

Naši daňoví poradci jsou připraveni Vám poskytnout své služby bez ohledu na to, zda jste právnickou či fyzickou osobou, podnikatelem nebo neziskovým subjektem. Jsme schopni řešit každý Váš daňový problém.

Ačkoli jsou naše služby určeny zejména pro podniky, nezapomínáme ani na jednotlivce, kterým nabízíme pomoc při optimalizaci jejich personálního zdanění na profesionální úrovni za velice příznivé ceny. Nabízíme především tyto služby:

Daňová přiznání v ČR

Zpracujeme a podáme Vaše daňová přiznání ke všem daním. V případě daňového přiznání k dani z příjmů pro právnické i fyzické osoby je součástí našich služeb vždy také kompletní analýza účetnictví. Fyzickým osobám připravíme také přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Optimalizace daňového zatížení

Daňový poradce se seznámí s Vaší činností, vytipuje rizikové faktory a poté navrhne takové postupy, které Vám umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení. Lze využít různé druhy podnikových kombinací, nákupy souborů majetku, změny v organizaci a zaměření firmy či jejího běžného provozu. Jsme připraveni takové postupy navrhnout i s využitím mezinárodního faktoru.

Daňové analýzy, odborná stanoviska

Navrhneme Vám daňově výhodné cesty k dosažení Vašich cílů. Posoudíme Vámi navrhované vlastnické a organizační struktury z hlediska daňové zátěže. Zpracujeme písemná stanoviska k Vašim daňovým problémům.

Daňový audit

Naši daňový poradci zpracují komplexní prověrku Vaší účetní evidence z hlediska daní tak, aby odstranili případné chyby a minimalizovali možné doměrky a penále. Vzhledem k poměrně vysokému procentu daňového zatížení může mnohdy i jediná zjištěná chyba přinést mnohonásobně větší daňovou úsporu, než je cena služby.

Zastupování v daňovém řízení v ČR a v zahraničí

Na základě plné moci Vás budeme zastupovat v daňových záležitostech. Budeme vyřizovat korespondenci, sledovat daňové lhůty a upozorňovat Vás na důležité termíny pro podání daňových přiznání, výkazů či placení daní. Budeme hájit vaše zájmy ve sporech s finančními úřady. Tato služba Vám umožní plně se soustředit na Vaše běžné aktivity a ušetří Vám čas strávený komunikací se správcem daně.

Daňové vztahy k zahraničí

Daňový poradce prověří Vaše vztahy k zahraničním subjektům a vytipuje pro Vás všechna možná rizika a daňové povinnosti. Rovněž navrhne daňové postupy nezbytné pro řádné plnění Vašich závazků vůči správci daně a minimalizaci Vašeho vlastního daňového zatížení.


Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o., U Luhu 320/38, Brno