Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o.Komora daňových poradců ČR

Účetnictví

Externí vedení účetnictví je osvědčená a cenově velmi dostupná služba určená hlavně pro malé podniky. Je poskytována jako komplexní servis.

Zpracování vnitropodnikových směrnic

Vypracujeme, ať už zcela či částečně, Vaše vnitropodnikové směrnice, posoudíme jejich účelnost, úplnost a správnost.

Odborná pomoc při zavádění účetnictví

Poskytneme Vám odbornou pomoc při zavádění účetnictví či při přechodech z účetních soustav včetně proškolení Vašich zaměstnanců.

Posouzení účetního software

Posoudíme Váš účetní software, případně doporučíme nejvhodnější možný s ohledem na Vaše potřeby i platné zákonné normy.

Návrh vnitřního kontrolního systému

Navrhneme systém kontrol a oběhu dokladů, který zabezpečí správnost, účelnost a efektivitu chodu Vaší organizace.

Zajištění účetní agendy

Zajistíme pro Vaši organizaci plné vedení účetní agendy včetně mzdového účetnictví, personální agendy a konzultace v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Posouzení a návrh provedení složitých účetních případů

Pomůžeme Vám při řešení neobvyklých účetních případů, jako jsou např. nákup a prodej podniku, různé formy podnikových kombinací apod.

Stanoviska k účetním postupům

Vyjádříme se k Vašim účetním postupům v jakékoli oblasti finančního a vnitropodnikového účetnictví.

Pomoc při zpracování účetní závěrky

Poskytneme Vám odbornou pomoc při sestavení řádné, mimořádné i mezitimní účetní závěrky včetně tvorby opravných položek a rezerv.


Daňová a účetní kancelář DAMP s.r.o., U Luhu 320/38, Brno